Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των Επιτροπών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, για το έτος 2024


ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης, Τμήμα Ιατρικής, επιτροπές 2024