*!*!* Αλλαγή τοποθεσίας της τελετής υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στις 2-10-2023 *!*!*


AΛΛΑΓΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Λόγω έκτακτου τεχνικού θέματος η τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Υπενθυμίζεται ότι η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 02-10-2023 ώρα 11.00 π.μ.

Συνημμένα βρείτε εκ την πρόσκληση

Γραμματεία Τ.Ι.

2023ΤΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΟ