Προκήρυξη πρόσληψης εντεταλμένων διδασκόντων (άρθρο 173 του N. 4957/2022) του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.


1.Προκήρυξη πρόσκληψης εντεταλμένων διδασκόντων.pdf

Αίτηση