Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ


Επισυνάπτεται προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ

Προκήρυξη εκλογών εκπροσώπων φοιτητών.pdf