Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Aμίλκα Aλιβιζάτου


ΑΔΑ Υποτροφίες-Κλ. Α. Αλιβιζάτου