Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών Ιατρών που επιθυμούν ειδίκευση σε Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ