ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ. ΣΤΙΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023


Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την ορκωμοσία των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής της περιόδου Ιουνίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023