Αποτελέσματα στέγασης για την πόλη της Αλεξανδρούπολης 2023-24


1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β΄ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ