Κανονισμός λειτουργίας του μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού παραπόνων και ενστάσεων.pdf