Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Γενικής Παθολογίας, του Τμήματος Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ., με θητεία από 01.09.2023 έως και 31.08.2025.


ΔΙΑΒ. ΕΚΛΟΓ. ΟΔΕ_ΤΟΜΕΑΣ ΓΠ.pdf