Ανανέωση της θητείας του Νικόλαου Καφαλή ως ακαδημαϊκού υποτρόφου της Α΄ΠΠΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (από 1/09/2023 έως 31/08/2024)


ανανέωση σύμβ. ακαδημαϊκού υποτρόφου – Καφαλής