Υπενθύμιση για το Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024


Ανακοίνωση Γραμματείες

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ελληνογαλλική-2023-2024