Πρόσκληση αριθ. 10/07-06- 2023 του ΕΣ και της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Ρευματολογία” (ΑΡΡ 31532)


Πρόσκληση ΕΣ – Ρευματολογία.pdf