Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


προκήρυξη Διευθυντές Τομέων ΤΙ