Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών των εργαστηρίων του Λειτουργικού -Κλινικοεργαστηριακού Τομέα


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-Λ ΚΕ ΤΟΜΕΑΣ (1)