ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ: Έγκριση του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ_ Έγκριση του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Ιατρικής

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.