Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών Ε.ΔΙ.Π στη Συνέλευση του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΔΙΠ-Λ ΚΕ ΤΟΜΕΑΣ