Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ -Λ ΚΕ ΤΟΜΕΑΣ