Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα


1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ.pdf

2.αίτηση υποψηφιότητας μέλους ΕΤΕΠ για εκπρόσωπος στην Συνέλευση του Μορφολογικού – Κλινκού Τομέα