Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας


Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ και του Αναπληρωτή του στην Συνέλευση του Τομ.pdf

αίτηση υποψηφιότητας μέλους ΕΤΕΠ για εκπρόσωπος στην Συνέλευση του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας