ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη εκλογών εκπροσωπο μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τομέα Εσωτερικής Παθολο.pdf

αίτηση υποψηφιότητας μέλους ΕΤΕΠ για εκπρόσωπος στην Συνέλευση του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας