Πρόσκληση για το 8ο εκπαιδευτικό σεμινάριο “Άτομα με Κινητική Βλάβη σε Περιβάλλον Κατασκηνώσεων : Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ενσωμάτωσης.” του Συλλόγου Ατόμων με Κινητικά προβλήματα και φίλων “Περπατώ”


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ 2023