Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ


ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ – προκήρυξη για ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του ΤΙ