Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ του ΔΠΘ και των αναπληρωτών τους στη Σύγκλητο.


Διενέργεια εκλογών.pdf