1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Βιοεπιστημόνων


Οι φοιτητές του τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνουν το “1ο Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο Βιοεπιστημόνων” το οποίο θα διεξαχθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 28 – 30 Απριλίου υπό την αιγίδα του τμήματος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.pfsb.gr/

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου:
Πρόγραμμα.1ΠΦΣΒ