Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Κινητικότητας Προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση (STT), τη Διδασκαλία ή τη συνδυασμένη περίοδο Διδασκαλίας και Επιμόρφωσης (STA) στο πλαίσιο του Erasmus+ KA131 για το 2022-2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Call 2022

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Call 2022

ΑΠ 6 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-signed

ΕΝΕΡΓΕΣ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ