Ορισμός εξεταζόμενων μαθημάτων και εξεταστέας ύλης στις κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. Ορισμός εξαμήνων κατάταξης κατά κατηγορία πτυχιούχων


Κατατακτήριες 2023-2024 – εξεταζόμενα μαθήματα+εξάμηνα κατάταξης