***Ανακοίνωση ορκωμοσίας του Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ. στις 30 Μαρτίου 2023


Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την  τελετή Ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ιατρικής της περιόδου Φεβρουαρίου 2023 που
θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Μαρτίου και ώρα 12:00

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023