Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Πνευμονολογία” (ΑΡΡ 30807)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 30807