Ορισμός 3μελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του υποψηφίου για μια θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, στο γνωστικό αντικείμενο “Ιατροδικαστική-Τοξικολογία” (ΑΡΡ 30803)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 30803