Πρόσληψη του κ. Φώτιου Δρακοπαναγιωτάκη ως εντεταλμένου διδάσκοντα στην Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023


πρόσληψη εντεταλμένου – Πνευμονολογία