ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ERASMUS 15/2/2023


Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για το Πρόγραμμα Erasmus (Σπουδών και Πρακτική Ασκηση) και της επικείμενης προκήρυξης σας καλούμε να συμμετέχετε σε διαδικτυακή συνάντηση την Τετάρτη 15/2/2023 και ωρα 18-19 μέσω της πλατφόρμας Teams. Το link είναι:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aYit0zMW8xALzUqf52S9IMz4_MBqAGea1ObVpTiAydbQ1%40thread.tacv2/1675929327015?context=%7b%22Tid%22%3a%228035113d-c2cd-41bd-b069-0815370690c7%22%2c%22Oid%22%3a%223e439de7-011f-4012-9111-5ca7d231311c%22%7d

Για κάποιες γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα μπορείτε να εγγραφείτε στο eclass στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ERASMUS (ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ -ΔΙΑΦΟΡΑ)

Είσtε ολοι ευπρόσδεκτοι.

Η Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών και Erasmus Τμήματος Ιατρικής

Ο. Παγωνοπούλου, Συντονίστρια

Α. Αρβανίτη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Ε. Νένα, Αναπλ. Καθηγήτρια

Α. Τερζούδη, Αναπλ. Καθηγήτρια

Χ. Κοντογιώργης, Επικ. Καθηγητής

Κ. Χαϊδάς, Επικ. Καθηγητής