Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Χορήγηση βραβείων σε ομάδες φοιτητών/τριών που πρώτευσαν ή διακρίθηκαν σε διεθνείς διαγωνισμούς»


ΙΚΥ – Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

ΦΕΚ_5021_29-10-21_1

έντυπο Αίτησης