Πρόσληψη της κας Μαρίας Ασημακίδου ως εντεταλμένου διδάσκοντα για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Παιδοχειρουργικής Κλινικής


πρόσληψη εντετεαλμένου διδ. ΠΔΧ – Ασημακίδου