Κύκλοι Μάθησης Νέων Διδασκόντων από το ΚεΔιΜα του Δ.Π.Θ.


Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει Κύκλους Μάθησης για τα νεοδιοριζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. και το μη μόνιμο διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ., την Πέμπτη 19/01/2023 και την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρες διεξαγωγής 17:00-19:00.

Πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Κύκλος Μάθησης Νέων Διδασκόντων – Επιστολή