Προκήρυξη μιας θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντα για την κάλυψη του διδακτικού έργου στο γνωστικό αντικείμενο “Παιδοχειρουργική” και διεξαγωγή ερευνητικού και κλινικού έργου στην Πανεπιστημιακή Παιδοχειρουργική Κλινική (εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2022-2023)


προκήρυξη εντεταλμένου διδάσκοντα