Παράταση του χρόνου εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου”, ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


ΠΜΣ Αγγειακές προσπελάσεις… – παράταση προκήρυξης