Διαδικασία διαγραφής φοιτητών από το Τμήμα Ιατρικής


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν τη διαγραφή τους από το Τμήμα Ιατρικής του Δ.Π.Θ. οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ.,  είτε δια ζώσης είτε ταχυδρομικά, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή (επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής είτε από ΚΕΠ είτε από  το gov.gr), με την οποία αιτείται τη διαγραφή του. (Σε περίπτωση επικύρωσης από ΚΕΠ θα πρέπει η υπεύθυνη δήλωση να σταλεί ταχυδρομικά ενώ σε περίπτωση επικύρωσης μέσω gov μπορεί να σταλεί από το ακαδημαϊκό e-mail του φοιτητή)
  2. έγγραφο από τη βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής που να διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει βιβλίο δανεισμένο στο όνομα  του φοιτητή (e-mail βιβλιοθήκης : medical@lib.duth.gr )
  3. ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)

 

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

  • Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

  • Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη