Παράταση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο ΠΜΣ “Προγεννητικός Έλεγχος – Αντισύλληψη – Τοκετός” έως 31-12-2022


ΠΜΣ ΠΕΤΑ – παράταση προκήρυξης