ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με την κατηγορία Τέκνα Ελλήνων Εξωτερικού του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2022-23  έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης και τη βεβαίωση σπουδών από 25-10-2022 σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία :

α) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

β) είτε υποβάλλοντας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση θεωρημένη αίτηση από ΚΕΠ για τη γνησιότητα της υπογραφής (ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ) και οι  κωδικοί θα αποστέλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας αναγράφετε στην αίτηση. Σε περίπτωση που η θεώρηση της αίτησης από το ΚΕΠ είναι ηλεκτρονική μπορεί να αποσταλεί και με e-mail στη Γραμματεία.

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης
Περιοχή Δραγάνα
68131 Αλεξανδρούπολη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα

Τηλ. : 2551030912

E-mail : sresta@admin.duth.gr

 

Βουγιατζή Ευανθία

Τηλ. : 2551030913

E-mail : evougiat@admin.duth.gr