Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό μελών των Επιτροπών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ, για το έτος 2023


ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπών στο ΤΙ, έτους 2023