**ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΔΠΘ.


IATRIKH.pdf-1

IATRIKH.pdf-1