2ης Διαδικτυακή Ημερίδα Αιματολογίας φοιτητών Ιατρικής της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας (πρόγραμμα)


Πρόγραμμα εκδήλωσης: