Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία με εξειδίκευση στη Νευροακτινολογία». (ΑΡΡ 30030)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΡ 30030