ΔοΣυΠ- Επιστολή στους πρωτοετείς φοιτητές του ΔΠΘ


Επισυνάπτεται  επιστολή της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του ΔΠΘ, που απευθύνεται στους πρωτοετείς φοιτητές του ΔΠΘ.

Επιστολή για πρωτοετείς-1