Ανακοίνωση σχετικά με την εγγραφή πρωτοετών στο eclass


Ανακοίνωση σχετικά με την εγγραφή πρωτοετών στο eclass

Η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών στην υπηρεσία eclass πραγματοποιείται από τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης μαζικά.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών.

 

από τη

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης – ΥΚΚΔΔ