Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων στέγασης-σίτισης Α΄ετών φοιτητών


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ 2022