Πρόσληψη των Πολυχρονίου Σακαλή και Νικόλαου Ψάρρα ως ακαδημαϊκών υποτρόφων για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Νευροχειρουργικής Κλινικής


πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων – ΝΡΧ