Ίδρυμα Λαμπράκη-Πρόγραμμα WOMENTORS


Πρόγραμμα WOMENTORS: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών

Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.