Ανακοίνωση για την ολοκλήρωση της εγγραφής των Πρωτοετών Φοιτητών


Επισυνάπτεται  ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων για την ολοκλήρωση της εγγραφής των πρωτοετών φοιτητών και την αποστολή των απαραιτήτων δικαιολογητικών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

2022_09_ 23_Ανακοίνωση για Α’ ετείς_Ολοκλήρωση εγγραφής